A vizsgáztatás egyéb feltételei

  • A Szakmai ismeretek, mint felvételi vizsgaelem csak utolsó vizsgaelemként tarható meg az elnök és legalább egy vizsgabizottsági tag jelenlétében.
  • Ha a jelölt valamely vizsgatárgyból sikertelenül vizsgázott, csak abból a vizsgatárgyból kell javítóvizsgát tennie.
  • A felvételi eljárás javítóvizsgáin egy vizsgatárgyból összesen két javítóvizsga tehető. Ha a második javítóvizsga is sikertelen, akkor a teljes felvételi vizsgát meg kell ismételni.
  • A jelentkezőknek az első felvételi vizsgától számított 3 hónapon belül kell sikeresen teljesíteni az előírt felvételi vizsgákat.
  • Ha a felvételiző a rendelkezésére álló idő alatt nem teljesíti sikeresen a felvételi vizsgáját, vagy sikeres felvételi vizsga esetén több mint 12 hónap eltelt az első felvételi vizsga dátumától a tanfolyam megkezdéséig, akkor a már letett vizsgák érvényüket vesztik és ekkor csak a teljes felvételi vizsga megismétlésével jelentkezhet újra vizsgabiztosi szaktanfolyamra