A vizsgáztatás elmélete, módszertana, szakmai ismeretei – VEM

Módszertani útmutató
A tantárgy tanításának a célja, hogy a hallgatók megismerjék a járművezetők elméleti és gyakorlati vizsgáztatása során eredményesen alkalmazott módszereket, valamint szerezzék meg a szükséges kommunikációs ismereteket.
 

Tárgyi feltételek

 • Tantermi oktatás esetén a szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (fali tablók, multimédiás oktatástechnológiai eszközök, video lejátszó, televíziókészülék, számítógép kivetítő berendezéssel, stb.).

 • E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, jogszabályban előírtak szerinti tanúsított és minősített e-learning keretrendszer és tananyag.

Személyi feltételek
A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek valamelyikével:

 • közúti járművezetői alapszakos vizsgabiztosi képesítéssel és felsőfokú végzettség, és nem volt a közúti járművezetői vizsgabiztosi tevékenységtől eltiltva,

 • mérnök-tanári, műszaki-tanári, vagy műszaki szakoktatói végzettség.

Részletes tanterv KVBE és KVBA képzés esetén
Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • általános pedagógiai, andragógiai ismeretek,

 • ismeret, képesség, jártasság, készség, kompetencia, tudás; nevelés, oktatás, képzés, tanulás,

 • a felnőttképzés metodikájának elméleti alapjai; a korosztályoknak megfelelő sajátosságok,

 • kommunikáció a vizsgáztatásban; a non-verbális kommunikáció funkciói, kommunikációs jellegzetességek és zavarok,

 • értékelési elvek és technikák:

  • konfliktusok kezelése,

  • a vizsgáztatás etikai kérdései, a tisztességes vizsgáztatás,

  • kvalifikáció a vizsgáztatásban,

  • a vizsgabiztos (irányító) szerepe az elméleti vizsgáztatás folyamatában,

  • leggyakrabban elkövetett hibák, a vizsgabiztos szerepe ezek feltárásában,

  • az elméleti vizsgáztatás módszertana,

  • járművezetői elméleti vizsgakövetelményeket megalapozó tantervek,

  • járművezetői elméleti vizsga követelményei,

  • értékeléselmélet és technikák az elméleti vizsgáztatásban.

Részletes tanterv KVBA képzés esetén
Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • értékelési elvek és technikák:

  • a vizsgabiztos (irányító) szerepe a gyakorlati vizsgáztatás folyamatában, a vizsga légkörének kialakítása és fenntartása

  • leggyakrabban elkövetett hibák, a vizsgabiztos szerepe ezek feltárásában,

  • a gyakorlati vizsgáztatás módszertana,

  • járművezetői gyakorlati vizsgakövetelményeket megalapozó tantervek kategóriánként,

  • járművezetői gyakorlati vizsgák követelményei kategóriánként:

   • járműkezelési vizsgák,

   • rutin vizsgák,

   • járművezetés forgalomban vizsgák,

   • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgák,

 • értékeléselmélet és technikák a gyakorlati vizsgáztatásban.