A járművezető-képzés és vizsgáztatás rendszere – VR

Módszertani útmutató
A tantárgy tanításának a célja, hogy a hallgatók naprakészen megismerjék a járművezető-képzés és vizsgáztatás rendszerére, a vizsgáztatásra vonatkozó jogszabályi- szabályozási és intézményi környezetet, és az ennek a kialakulásához vezető utat. Képet kapjanak a teljes vizsgáztatás menetéről, ellenőrzések rendszeréről és a vizsgafelügyeleti tapasztalatokról.

Tárgyi feltételek

 • Tantermi oktatás esetén a szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (fali tablók, multimédiás oktatástechnológiai eszközök, video lejátszó, televíziókészülék, számítógép kivetítő berendezéssel, stb.).

 • E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, jogszabályban előírtak szerinti tanúsított és minősített e-learning keretrendszer és tananyag.

Személyi feltételek
A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek valamelyikével:

 • közúti járművezetői alapszakos vizsgabiztosi képesítéssel és felsőfokú végzettség, valamint nem volt a közúti járművezetői vizsgabiztosi tevékenységtől eltiltva,

 • jogi, igazgatásszervezői végzettség,

 • mérnök-tanári, műszaki-tanári, vagy műszaki szakoktatói végzettség.

Részletes tanterv
Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • a közúti járművezető-képzés és vizsgáztatás intézményrendszere,

 • a közúti járművezetők vizsgáztatásával kapcsolatos – hatályos – jogszabályok ismertetése, különös tekintettel az alábbiakra:

  • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendelet,

  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendelet,

  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény,

  • a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló rendelet,

  • az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló rendelet,

  • a közúti járművezetők utánképzéséről szóló rendelet,

  • az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vezetői engedélyekről

  • a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet,

 • bizonylati albumok a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez illetve vizsgáztatásához előírt dokumentumokról,

 • a vizsgáztatás menete,

 • a vizsgabiztos tevékenysége, feladatai a vizsgán,

 • a vizsgák ellenőrzésének rendszere, az ellenőrzésben résztvevők feladatai,

 • egységes vizsgáztatás követelményrendszere, vizsgáztatási iránymutatások, irányelvek,

 • vizsgafelügyeleti és panaszügyek tapasztalatai, tanulságok,

 • közlekedéstörténet, a közúti járművezető-képzés és vizsgáztatás történelmi háttere.