A vizsgáztatás emberi tényezői, pszichológiája – VEP

Módszertani útmutató
A tantárgy tanításának a célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az vizsgázókkal szembeni helyes magatartásformákat, és a megfelelő kommunikációs normák alkalmazását.

 

Tárgyi feltételek

 • Tantermi oktatás esetén a szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (fali tablók, multimédiás oktatástechnológiai eszközök, video lejátszó, televíziókészülék, számítógép kivetítő berendezéssel, stb.).
 • E-learning rendszerű oktatás esetén a képzésnek megfelelő, jogszabályban előírtak szerinti tanúsított és minősített e-learning keretrendszer és tananyag.
   

Személyi feltételek
A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek valamelyikével:

 • közúti járművezetői alapszakos vizsgabiztosi képesítés és felsőfokú végzettség, valamint nem volt a közúti járművezetői vizsgabiztosi tevékenységtől eltiltva,
 • pszichológus, közlekedés pszichológus.
   

Részletes tanterv
Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • annak megállapítása, hogy a vizsgázó mire számíthat a vizsgán, és erről a vizsgázó tájékoztatása
  • a vizsgáztatási tevekénység minősége.
  • a vizsgázó tájékoztatása,
  • egyértelmű kommunikálás – a tartalom, stílus és nyelvezet megválasztásával, a hallgatóságnak és kontextusnak megfelelően –, valamint az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása,
  • egyértelmű visszajelzés a vizsga eredményét illetően,
  • határozott és megkülönböztetés mentes bánásmód a vizsgázókkal,
 • közlekedéspszichológia
  • közlekedési rendszerek és folyamatok, ember-jármű-környezet rendszerszemléletű elemzése és tervezése,
  • közlekedési magatartás elemzése, járművezetői magatartáselmélet,
  • közlekedési viselkedés befolyásolása,
 • vizsgáztatás pszichológiája
  • a vizsgabiztos és a vizsgáztatott személyisége,
  • a túlzott stressz reakció jellegzetes pszichológiai tényezői, különös tekintettel a vizsgahelyzet jellegű szituációkban,
  • előítélet, mint vizsgáztatást befolyásoló tényező.