Vizsgáztatási szakmai ismeretek – VIGY

Módszertani útmutató
A tantárgy tanításának a célja, hogy a hallgatók megismerjék a munkájukhoz szükséges számítógépes elméleti vizsga (SZEV) programot.
Sajátítsák el a járműkezelési, rutin-, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, valamint kategóriákhoz igazodóan a forgalmi vizsgák menetét és az alkalmazandó eljárásokat, technikákat.

 

Tárgyi feltételek

 • A szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, szemléltetésre alkalmazott korszerű eszközök (multimédiás oktatástechnológiai eszközök, számítógép kivetítő berendezéssel, stb.),
  • a helyiségben – a szaktanfolyami hallgatók számát figyelembe véve – számítógépet kell biztosítani,
 • számítógépes elméleti vizsgaterem, a kategóriás vizsgáztatásra vonatkozó eljárásrend betartásával,
 • a járművezető-képzéshez a rendeletben meghatározott, a képzéshez előírt jármű (járműfelszerelés),
 • gyakorló pálya, vizsgapálya,
 • Bü tanterem.
   

Személyi feltételek
A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítésekkel, végzettségekkel:

 • közúti járművezetői alapszakos vizsgabiztosi képesítés és felsőfokú végzettség, valamint nem volt a közúti járművezetői vizsgabiztosi tevékenységtől eltiltva.

Részletes tanterv KVBE és KVBA képzés esetén:
Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni:

 • általános számítástechnikai ismeretek,
 • hálózati ismeretek,
 • SZEV program felépítése, kezelése,
 • a vizsgabiztos (irányító) szerepe a vizsgáztatás folyamatában,
 • leggyakrabban elkövetett hibák, a vizsgabiztos szerepe ezek feltárásában,
 • veszélyhelyzetek felismerése, és baleset elhárítására való figyelmeztetés lehetőségei,
 • a közúti járművezetői vizsga követelményei, eljárásrendje kategóriánként,
 • elméleti vizsga valamennyi kategóriában:
  • az elméleti vizsga személyi és tárgyi feltételei,
  • az elméleti vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése, a vizsgára bocsátás feltételei,
  • számítógépes elméleti vizsga lebonyolításának menete,
  • az elméleti vizsga előtti és utáni tájékoztatás követelményei,
  • az elméleti vizsgán bekövetkező rendkívüli események és azok kezelése.
    

Részletes tanterv KVBA képzés esetén
„AM”, „A1”, „A2”, „A” kategóriás gyakorlati vizsga:

 • a gyakorlati vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése, a vizsgára bocsátás feltételei,
 • a gyakorlati vizsgán bekövetkező rendkívüli események és azok kezelése,
 • a motoros kategóriák és azok életkori feltételei, a tanfolyamok kötelező óraszámai,
 • a motoros járműkezelési és forgalmi vizsgák személyi és tárgyi feltételei különös tekintettel a védőfelszerelésekre,
 • a motoros vizsgák lebonyolítása, a vizsgáztatás résztvevőinek szerepe,
 • teendők a motoros vizsgákon bekövetkező műszaki meghibásodások esetén,
 • a motoros vizsgafeladatok és azok minősítési szempontjai, a minősítő lapok és a jegyzőkönyv kitöltése, a vizsgával kapcsolatos adminisztráció.

„B” kategóriás gyakorlati vizsga:

 • a „B” kategóriás forgalmi vizsgák személyi és tárgyi feltételei,
 • a „B” kategóriás forgalmi vizsgák lebonyolítása, a vizsgáztatás résztvevőinek szerepe,
 • a „B” kategóriás vizsgafeladatok és azok minősítési szempontjai, a minősítő lapok és a jegyzőkönyv kitöltése, a vizsgával kapcsolatos adminisztráció.

„C”, „C1” kategóriás gyakorlati vizsga:

 • a „C1” és a „C” kategória rutin és forgalmi vizsgáinak személyi és tárgyi feltételei,
 • a „C1” és a „C” kategória rutin és forgalmi vizsgáinak lebonyolítása, a vizsgáztatás résztvevőinek szerepe,
 • a „C1” és a „C” kategória rutin és forgalmi vizsgáinak vizsgafeladatai és azok minősítési szempontjai, a minősítő lapok és a jegyzőkönyv kitöltése, a vizsgával kapcsolatos adminisztráció.

„D”, „D1” kategóriás gyakorlati vizsga:

 • a „D1” és a „D” kategória rutin és forgalmi vizsgáinak személyi és tárgyi feltételei,
 • a „D1” és a „D” kategória rutin és forgalmi vizsgáinak lebonyolítása, a vizsgáztatás résztvevőinek szerepe,
 • a „D1” és a „D” kategória rutin és forgalmi vizsgáinak vizsgafeladatai és azok minősítési szempontjai, a minősítő lapok és a jegyzőkönyv kitöltése, a vizsgával kapcsolatos adminisztráció.

Kombinált kategóriás gyakorlati vizsga:

 • a kombinált kategóriák rutin és forgalmi vizsgáinak személyi és tárgyi feltételei,
 • a kombinált kategóriák rutin és forgalmi vizsgáinak lebonyolítása, a vizsgáztatás résztvevőinek szerepe,
 • a kombinált kategóriák rutin és forgalmi vizsgáinak vizsgafeladatai és azok minősítési szempontjai, a minősítő lapok és a jegyzőkönyv kitöltése, a vizsgával kapcsolatos adminisztráció.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgák:

 • a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgák személyi és tárgyi feltételei,
 • a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgák lebonyolítása, a vizsgáztatás résztvevőinek szerepe,
 • járműszerkezeti ismeretek, a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgafeladatok és azok minősítési szempontjai,
 • a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgákkal kapcsolatos adminisztratív feladatok.