Önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési tréning – ÖKKT

Módszertani útmutató
A tantárgy tanításának a célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az vizsgázókkal szembeni helyes magatartásformákat, és a megfelelő kommunikációs normák alkalmazását. Az „Önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési tréning” kis csoportos foglalkozás (10-15 fő) keretében történik.

Tárgyi feltételek
A szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem.

Személyi feltételek
A tantárgyat olyan személy oktathatja, aki rendelkezik az alábbi képesítések, végzettségek valamelyikével:

 • közúti járművezetői alapszakos vizsgabiztosi képesítés és felsőfokú végzettség, valamint nem volt a közúti járművezetői vizsgabiztosi tevékenységtől eltiltva,
 • közlekedés pszichológus.

Részletes tanterv
A csoportfoglalkozás első fázisa:
1. Keretek megbeszélése:

 • tréning célja,
 • időbeosztás,
 • működési szabályok.

2. Első benyomások alakulása, szerveződése:

 • bemutatkozás,
 • feszültségoldás, identitás felszínre hozása, szerepek.

3. Önismeret alapjai, személyészlelés:

 • Johari-ablak,
 • kétértelmű ábra,
 • én és a másik,
 • személyészlelés alapjai, buktatói, módszerei.

4. Előítéletektől az empátiáig, a bizalom lépései:

 • háttérleltár gyakorlat,
 • egyéni érzékenység társas vonatkozásai és viselkedés szintű megnyilvánulásai,
 • empátiás gyakorlat (egymásra hangolódás: „ház-fa-kutya”),
 • együttműködési készség gyakorlat (követés – vezetés),
 • bizalom lépcsőfokai, kialakítása, összefoglalás.

5. Vizsgabiztos-oktató-tanuló kapcsolata szerepjáték (vizsgabiztos-oktató-tanuló típusok)

A csoportfoglalkozás második fázisa:
6. Az első fázis hangulati, indulati, érzelmi lecsapódásai, levezetése
7. Erősségeim – gyengeségeim a vizsgáztatásban, vizsgabiztosi pályaprofil
8. Konfliktushelyzetek

 • a közlekedésben és a vizsgáztatásban,
 • a kettő összefüggései és összehangolása (szélsőségek megbeszélése, jó megoldások keresése).

9. Konfliktuskezelési kérdőív kitöltése és önismereti szintű megbeszélése
A csoportfoglalkozás harmadik fázisa:
10. A második fázis hangulati, indulati, érzelmi lecsapódásai, levezetése
11. Kommunikáció, mint eszköz a vizsgabiztos kezében:

 • a kommunikáció csatornái,
 • kommunikációs gyakorlat (verbális, nem verbális, metakommunikatív),
 • a hitelesség.

12. Kommunikációs stílusom kérdőív kiscsoport szintű feldolgozása
13. Csoportértékelés
14. Csoportzárás