Hospitálás – HOSP

Módszertani útmutató
A hospitálási gyakorlat lehetőséget kínál a vizsgán történtek célirányos megfigyelésére.
A hospitálási gyakorlat minden esetben valós vizsgázó, valamint vizsgabiztos jelenlétében történhet meg. A vizsgabiztos jelölt önállóan (vizsgabiztosi felügyelet nélkül) nem tevékenykedhet. A szaktanfolyamra beiskolázott hallgatók az előírt hospitálások és vizsgáztatási gyakorlatok teljesítését a „Vizsgabiztosi hospitálások igazoló lapja”-n igazoltatják le.
A vizsgabiztosi szaktanfolyam hallgatóinak az előírt számú hatósági vizsgán kell hospitálniuk. Az itt szerzett tapasztalatokról hospitálási jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a „Vizsgabiztosi hospitálások igazoló lapja”-val együtt a képesítővizsga jelentéssel egyidejűleg be kell küldeni a vizsgáztató közlekedési hatóság részére.
Amíg a hallgató az előírt kötelezettségeinek nem tett eleget, képesítő vizsgára nem jelenthető.

Tárgyi feltételek

  • Vizsgabiztosi hospitálások igazoló lapja,
  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott, az egyes kategóriák vizsgáztatásához előírt tárgyi feltételek.


Személyi feltételek
A hospitálás olyan személy irányításával végezhető, aki:

  • rendelkezik minden kategóriára, kombinált kategóriára (kivéve: Tr) érvényes közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítéssel és rendelkezik felsőfokú végzettséggel,
  • a megyei (fővárosi) Kormányhivatal vizsgabiztosi hospitálásra kijelölt vizsgabiztosa.


Részletes tanterv KVBE és KVBA képzés esetén
A hospitálás során közúti járművezetői hatósági vizsgákon kell részt venni, és tapasztalatokat gyűjteni.

  • elméleti vizsga (SZEV: 12 jegyzőkönyv/beszólítás, amelyek közül legalább 3 esetben a hospitáló vizsgabiztosnak kell elvégeznie a vizsgaprogram kezelését a vizsgabiztos felügyelete mellett), lehetőleg minden kategóriában − Szóbeli: 2 beszólítás.


Részletes tanterv KVBA képzés esetén

biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga   12 vizsga
járműkezelési vizsga   12 vizsga
rutin vizsga „D” kat 8 vizsga
rutin vizsgaindítás és értékelés „C” kat 4 vizsga
rutin vizsgaindítás és értékelés „CE” kat 2 vizsga
forgalmi vizsga „A” kat 6 vizsga
forgalmi vizsga „B” kat 14 vizsga
forgalmi vizsga „D” kat. 8 vizsga
forgalmi vizsgaindítás és értékelés „C” kat 4 vizsga
forgalmi vizsgaindítás és értékelés „CE” kat 2 vizsga