Képesítő vizsga

A jogszabályban meghatározottak szerint, a képesítő vizsgákon való részvétel feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.
A vizsgáztatási szakmai ismeretek, mint szóbeli vizsgaelem csak az elnök és legalább egy vizsgabizottsági tag jelenlétében tartható meg. Ha a jelölt valamely vizsgatárgyból sikertelenül vizsgázott, csak abból a vizsgatárgyból kell javítóvizsgát tennie.