Közúti járművezetői vizsgabiztosi alapképzés képesítő vizsgái

Közúti járművezetői vizsgabiztosi alapképzés képesítő vizsgái

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy kódja Vizsgatárgy megnevezése Vizsgatárgy fajtája

Elmélet
 
  A vizsgáztatás elmélete, módszertana Számítógépes elméleti
  A járművezető-képzés és vizsgáztatás rendszere Számítógépes elméleti
  Vizsgáztatási szakmai ismeretek Szóbeli vizsga

Gyakorlat 
  Számítógépes vizsgaprogram ismerete és kezelése Gyakorlati vizsga
  „A” kategóriás járműkezelési vizsga végrehajtása Gyakorlati vizsga
  „B” kategóriás forgalmi vizsga végrehajtása Gyakorlati vizsga
  „D” kategóriás forgalmi vizsga végrehajtása Gyakorlati vizsga
  „CE” kombinált kategóriás forgalmi vizsga végrehajtása Gyakorlati vizsga
  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga végrehajtása Gyakorlati vizsga