A vizsgáztatás elmélete, módszertana

A vizsgatárgy kódja: KEM
A vizsga követelményei
A vizsga teljesítéséhez egy 40 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 40 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 40 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 36 pontot kell elérni.

A vizsga ismeretanyaga
A vizsga ismeretanyaga megegyezik „A vizsgáztatás elmélete, módszertana, szakmai ismeretei” tantárgy kötelezően előírt ismeretanyagával.