Közlekedési alapismeretek

A vizsga követelményei

A vizsga teljesítéséhez egy – valamennyi kategóriát magába foglaló – 40 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 40 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 40 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 36 pontot kell elérni.

A vizsga ismeretanyaga

A vizsga ismeretanyaga megegyezik a – valamennyi kategóriát magába foglaló, – járművezetői képzésben alkalmazott „Közlekedési alapismeretek”, „Járművezetés elmélete” és „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” című tantárgyak ismeretanyagával.