Közlekedési alapismeretek motorkerékpárral

A vizsgatárgy kódja: FKAA

A vizsga követelményei

A vizsga teljesítéséhez egy – az adott „A1”, „A2”, „A” kategóriát magába foglaló – 55 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 55 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 55 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 50 pontot kell elérni.

A vizsga ismeretanyaga

A vizsga ismeretanyaga megegyezik az „A1”, „A2”, „A” kategóriát magában foglaló, járművezetői képzésben alkalmazott „Közlekedési alapismeretek”, „Járművezetés elmélete” és „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” című tantárgyak ismeretanyagával.