Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek („BE”, „C”, „CE” kategória)

A vizsga követelményei

A vizsga teljesítéséhez egy – az adott „BE”, „C”, „CE” kategóriát magába foglaló – 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 25 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 25 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 22 pontot kell elérni.

A vizsga ismeretanyaga

A vizsga ismeretanyaga megegyezik az „BE”, „C”, „CE” kategóriát magában foglaló, járművezetői képzésben alkalmazott „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” című tantárgy ismeretanyagával.