Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

A vizsga követelményei

A közúti járművezetői „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgájához használt „C” vagy „D” kategóriás, illetve „CE” kombinált kategóriás tételekkel végrehajtott gyakorlati vizsga. A vizsga teljesítéséhez a fenti két különböző tételsorból kiválasztott egy-egy tétel feladatainak hibátlan végrehajtását kell megoldani.

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsga célja annak megállapítása, hogy a felvételiző rendelkezik-e a tehergépkocsi, az autóbusz vagy a járműszerelvény biztonságos üzemeltetéséhez szükséges ismeretekkel. A felvételizőnek tudnia kell a közúti közlekedés szabályaiban előírt elindulás előtti, valamint a jármű biztonságos üzemeltetéséhez szükséges ellenőrzéseket, karbantartási műveleteket. A feladatok megoldásához ismernie kell a jármű szerkezeti felépítését is. A felvételizőnek fel kell ismernie a jármű üzemeltetése során észlelt, a közlekedésbiztonsággal összefüggő meghibásodásokat, ezek ismeretében a továbbhaladásról illetve annak biztonságáról tudjon dönteni.

A vizsga időtartama 30 perc, melyből 20 perc a feladatok végrehajtására biztosított idő.

Sikertelen a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsga, ha:

  • a vizsgatéelen szereplőfeladatot, a szüsées ellenőzéi, karbantartái, szereléi műeleteket nem kées elvéezni,
  • figyelmetlensébő, hozzánem étébő szerkezeti rongáóát okoz vagy okozna,
  • a szerszáokat balesetveszéyesen hasznája,
  • megszegi a munkavéelmi rendelkezéeket.

A vizsga ismeretanyaga

Megegyezik a „”, „E”, „” kategóiá jáműezetőkézőtanfolyamok „iztonsái ellenőzé é üemelteté” cíűvizsgatágyainak ismeretanyagáal.