Vizsgáztatási szakmai ismeretek

A vizsga követelményei
A vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó kellő mélységben ismeri-e a közúti járművezetők vizsgáztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, hatósági előírásokat és eljárásrendet, a járművezető képzést irányító hatósági intézményrendszert, valamint a vizsgán résztvevők jogait és kötelezettségeit.
A vizsgázók 6 fős csoportokban folyamatosan vizsgáztathatók. A jelöltek tételt húznak. Minden vizsgázónak a felelete előtt legalább 5 perc felkészülési időt kell biztosítani. A szóbeli vizsgán a felelet kiegészítéseként írásos, rajzos feladat is adható. A szóbeli vizsga időtartama átlagosan 10 perc. Ugyanaz a tétel egy másik csoportban újra felhasználható.

Sikertelen a szóbeli vizsga, ha

 • bármely tétel tekintetében a vizsgázó tájékozatlanságot árul el.

A vizsga ismeretanyaga
A vizsga ismeretanyaga megegyezik a „Járművezető-képzés és vizsgáztatás rendszere” valamint a „Vizsgáztatási szakmai ismeretek” tantárgy, vizsgáztatásra előírt ismeretanyagával.
Az oktatás eredményeként megtanult, valamennyi kategória vizsgáztatásához szükséges jogszabályok, előírások, tantervi és vizsgakövetelmények, valamint egyéb ismeretek megfelelő szintű tudása.
Egy-egy tételen a) és b) kérdés szerepel, melyeknek témakörei:
KVBE képesítés esetén:

 • elméleti vizsgák,
 • rendkívüli esemény,
 • szakfelügyelet, ellenőrzés.

KVBA képesítés esetén:

 • elméleti vizsgák,
 • rutin vizsgák kategóriánként,
 • járműkezelési vizsgák kategóriánként,
 • forgalmi vizsgák kategóriánként,
 • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga kategóriánként,
 • rendkívüli esemény,
 • szakfelügyelet, ellenőrzés.