Számítógépes vizsgaprogram ismerete és kezelése (gyakorlati)

A vizsga követelményei

A vizsga teljesítéséhez a SZEV program kezeléséhez kapcsolódóan kell egy adott gyakorlati feladatot sikeresen megoldani.

A vizsga időtartama maximum 30 perc.

Az elérhető maximális pontszám 40 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 30 pontot kell elérni.

A vizsga ismeretanyaga

A vizsga ismeretanyaga megegyezik a „Vizsgáztatási szakmai ismeretek” tantárgy elméleti vizsgákra vonatkozó, kötelezően előírt ismeretanyagával.