?CE? kombinált kategóriás forgalmi vizsga végrehajtása

A vizsga követelményei
A vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó kellő mélységben ismeri-e a közúti járművezetők vizsgáztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, hatósági előírásokat és eljárásrendet, valamint a vizsgán résztvevők jogait és kötelezettségeit, és képes-e hatósági vizsgabiztoshoz méltó kommunikációra.
A vizsgán részt vesz az oktató „CE” kombinált kategóriás vizsgázó szerepében, a vizsgabiztos jelölt, mint vizsgázó, valamint a vizsgabiztos.
A vizsga időtartama 30 perc.
A vizsga során a jelöltnek végre kell hajtani:

 • "CE” kombinált kategóriás forgalmi vizsgát.

Sikertelen a „CE” kombinált kategóriás forgalmi próbavizsga levezetése, ha

 • a próbavizsgán történő forgalmi vezetés próbavizsgázó általi végrehajtását nem jól értékeli,
 • a próbavizsgán történő forgalmi vezetés próbavizsgázó általi végrehajtását jól, de hiányosan értékeli,
 • rossz döntést hoz,
 • jó döntést hoz, de azt rosszul indokolja,
 • jó döntést hoz, de azt hiányosan indokolja,
 • jó döntést hoz, de nem indokol,
 • adminisztrációs hibát vagy eljárásrendbeli hibát vét,
 • ellenőrzési kötelezettségeit elmulasztja,
 • a szükséges tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja (vizsgaindítás, vizsga utáni tájékoztatás),
 • kommunikációs képességei fejlesztésében nem érte el a vizsgabiztostól elvárható szintet.

A vizsga ismeretanyaga
A vizsgáztatáshoz szükséges ismeretek, módszerek és technikák önálló, szabályos gyakorlatban történő alkalmazása kategóriánként.