Vizsgabiztosi tevékenység összeférhetetlenségi feltételei 2016.01.01.-től

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 

8. § 

 • (1)39 A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi.
 • (2)40 A közúti járművezetők vizsgáztatását a közlekedési hatóság végzi. A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A vizsgára bejelentett tanuló (a továbbiakban: vizsgázó) vizsgáztatásában - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a közlekedési hatóság vizsgabiztosi névjegyzékében szereplő, a közlekedési hatóság által szakmai szempontok figyelembevételével vezényelt vizsgabiztos működik közre.
  • (2a)41 Vizsgabiztosi tevékenységet nem végezhet az a szakoktató, aki gyakorlati szakoktatóként tevékenykedik, vagy képző szervvel a járművezetők gyakorlati oktatására irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
 • (3)42 A vizsgán a vizsgabiztos nem működhet közre, ha:
  • a)43 a vizsgázó vagy a b) pontban megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója,
  • b) ha a képző szervvel - amely a vizsgázót a vizsgára jelentette vagy felkészítette - munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy a képző szerv tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, vagy a képző szervben tulajdonrésszel rendelkezik,
  • c) ha a vizsgázó teljesítményének objektív megítélése egyéb okból nem várható el (elfogultság).
 • (4)44 A közlekedési hatóság gondoskodik a vizsgán olyan vizsgabiztos részvételéről, aki a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a vizsgát lebonyolítja. A kizárási okot a vizsgabiztos haladéktalanul köteles bejelenteni a közlekedési hatóság vezetője részére.
 • (5)45 A vizsga érvénytelen, ha a vizsgán a vizsgabiztos a vele szemben fennálló kizárási ok ellenére vizsgáztatott