A jelentkezés feltételei

Vizsgabiztosi felvételi vizsgára az jelentkezhet, aki

 • 27. életévét betöltötte,
 • szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakoktatói gyakorlattal, vagy legalább középiskolai érettségivel és ötéves szakoktatói gyakorlattal rendelkezik,
 • „A”, „B”, „C”, „D” kategóriákra valamint a „CE” kombinált kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, melyek közül bármely kategória, kombinált kategória, alkategória megszerzésének időpontjától eltelt legalább 3 év.
  MEGJEGYZÉS: A legutolján megszerzett kategóriának is legalább 3 évesnek kell lenni a felvételi vizsga napján.

Elméleti vizsgabiztosi felvételi vizsgára jelentkezhet az, aki

 • a 25. életévét betöltötte,
 • legalább három éve meglévő „B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá nem minősül a külön jogszabály szerinti kezdő vezetőnek,
 • legalább középiskolai érettségivel rendelkezik.

Az elméleti vizsgabiztosi képzésre jelentkező kivételével rendelkezik a jogszabályban meghatározott

 • szakoktatói gyakorlattal,
 • megkapta a hospitáláshoz szükséges befogadó nyilatkozatot az adott kormányhivataltól,
 • sikeres felvételi vizsgát tett.