Tanfolyam tantárgyai szerinti óratervek

Elméleti vizsgabiztosi képzés:

A vizsgáztatás elmélete, módszertana, szakmai ismeretei  6 óra elméleti
A járművezető-képzés és vizsgáztatás rendszere 8 óra elméleti,
A vizsgáztatás emberi tényezői, pszichológiája 8 óra elméleti
Vizsgáztatási szakmai ismeretek  6 óra gyakorlati
Hospitálás   14 óra gyakorlati

 

Vizsgabiztosi alapképzés:

A vizsgáztatás elmélete, módszertana, szakmai ismeretei 30 óra elméleti
A járművezető-képzés és vizsgáztatás rendszere  8 óra elméleti
A vizsgáztatás emberi tényezői, pszichológiája  8 óra elméleti
Önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési tréning 6 óra gyakorlati
Vizsgáztatási szakmai ismeretek  30 óra gyakorlati
Hospitálás 66 óra gyakorlati

Módszertani utmutató

Az egyes témakörök az igények figyelembevételével a tantervben megjelöltnél nagyobb óraszámban is oktathatók. Az itt szereplő óraszámok a kötelezően előírt minimum óraszámokat jelentik. A szaktanfolyam során figyelembe kell venni az utóbbi évek változásait, a vizsgáztatás tapasztalatait. Az elméleti tantárgyak eredményes oktatásához nélkülözhetetlen a változatos módszerekkel végzett szemléltetés. A falitábla-sorozatok, kivetített prezentációk mellett javasoljuk egyéb eszközök (modellek, makettek, metszetek, valós szerkezetek, számítógépes animációk stb.) felhasználását. A szaktanfolyamot meghirdető képző szervek nyújtsanak segítséget az egyéni tanuláshoz, biztosítsák az elektronikus kapcsolattartást, adjanak tájékoztatást a felkészüléshez, amely tartalmazza:

  • az önálló tanulás ajánlott ütemtervét,
  • a tananyag feldolgozásának elősegítését szolgáló módszereket,
  • a tanuláshoz felhasználható segédanyagok (könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések) beszerzésének helyeit.